Safetech / Úvodná stránka

Tel.:
+421 (0)903 165 518

E-mail:
safetech@safetech.sk

Copyright © 2015 safetech.sk. Všetky práva vyhradené.

SAFETECH SK, s.r.o.
Hlboká 3514/9A
949 01 Nitra

SAFETECH SK, s.r.o.
Hlboká 3514/9A
949 01 Nitra
(fakturačná a korešpondenčná adresa)

Office :
Cabajská 1243/4A,  949 01 Nitra
Tel.: +421 (0)903 165 518
e-mail: safetech@safetech.sk

IČO: 44 201 354
DIČ: 2022619841
IČ DPH: SK2022619841

odd. s.r.o. vložka číslo 22423/N

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
ochrana pred požiarmi
Kontakt
Máte otázku?

Úvodná stránka     ı     Naše služby     ı     Kontaktujte nás