Safetech / Úvodná stránka

Tel.:
+421 (0)903 165 518

E-mail:
safetech@safetech.sk

Copyright © 2015 safetech.sk. Všetky práva vyhradené.

SAFETECH SK, s.r.o.
Hlboká 3514/9A
949 01 Nitra

Ochrana pred požiarmi:
- špecialista požiarnej ochrany
- technik požiarnej ochrany
- preventivár požiarnej ochrany obce

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

- bezpečnostnotechnická služba (preventívne a ochranné služby)
- bezpečnostný technik
- autorizovaný bezpečnostný technik
- koordinátor bezpečnosti (koordinácia plnenia úloh pri
  realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia
  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci)


Naše služby
Máte otázku?

Úvodná stránka     ı     Naše služby     ı     Kontaktujte nás

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
ochrana pred požiarmi